Τίτλοι Ειδήσεων :
Home » » Ενισχύεται η ασφάλεια για τους καταθέτες των τραπεζών

Ενισχύεται η ασφάλεια για τους καταθέτες των τραπεζών


Εγγυημένες είναι οι καταθέσεις σε περίπτωση χρεοκοπίας από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων...
(ΤΕΚΕ) μέχρι το ποσό των 100.000, όπως είναι γνωστό στους περισσότερους σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει σε περιπτώσεις που μια τράπεζα αντιμετωπίσει για διαφόρους λόγους προβλήματα και καταλήξει να διαχωριστεί σε καλή και κακή (bad bank) τράπεζα. 
Ωστόσο, δεν ισχύει στην περίπτωση ανεξέλικτης χρεοκοπίας της χώρας, περίπτωση που οι τράπεζες θα κατέρρεαν. Σε εκείνη την περίπτωση οι καταθέτες θα έπαιρναν ένα ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου αξίας ανάλογης με το ύψος της καταθέσεως τους και μια υπόσχεση για την αποπληρωμή του μετά από 20 έτη.

Για να ενισχυθεί όλο αυτό το σύστημα της εγγύησης καταθέσεων η τρόικα επέβαλε στην κυβέρνηση να ενισχύσει τη χρηματοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, με αναθεώρηση του νόμου.

Το νέο πλαίσιο θα καθορίζει ότι τα τέλη θα αυξάνονται εάν τα κεφάλαια του ΤΕΚΕ μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο κάλυψης των ασφαλισμένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ θα διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ και θα εξαλείφει σταδιακά τις επανακαταθέσεις σε καλυπτόμενες τράπεζες.

Τέλος, ο νέος νόμος θα διευκρινίζει ότι το καθεστώς του ΤΕΚΕ, ως προνομιούχου πιστωτή, δεν θα προσκρούει στις απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί με χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, κατά την έννοια της οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, και ότι θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στους ενέγγυους πιστωτές εν γένει. 
Share this article :
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2013. Alysida.blogspot.com - All Rights Reserved
Υλοποίηση και συντήρηση by GT advertising
Powered by Blogger