Τίτλοι Ειδήσεων :
Home » » Προσλήψεις: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας


Προσλήψεις: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας, Ιούνιος 2012
Μέχρι τις 25 Ιουνίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό που θα καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών ...

Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το σχολικό έτος 2012 - 2013.


Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) ή με κούριερ τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για τα σχολεία των νομών που υπάγονται στην:

1. Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων: στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, δ/νση: Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210-9989696, 9989701, 9989704.

2. Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πάτρας, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610- 966904, 2610-966908.

3. Περ/κή Δ/νση Κρήτης: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, δ/νση: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810-250215, 2810-318813.

4. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, δ/νση: Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

5. Περ/κή Δ/νση Ηπείρου: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, δ/νση: 3ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 265110-48062.

6. Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, δ/νση: Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201-Τ.Θ.1326, τηλ. 2510-228834, 2510-231166.

7. Περ/κή Δ/νση Μακεδονίας: στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπ’ όψιν Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση σε έναν μόνο νομό και να δηλώσει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε όποιες από τις άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ιδίου νομού επιθυμεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα δημιουργηθούν Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από τις γραμματείες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ ή μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.oaed.gr, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν επίσης:

- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.

- Αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Βασικού Τίτλου Σπουδών. - Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

- Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας.

- Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας.

- Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.

- Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.

- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY), όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2011 - 2012 και μοριοδοτήθηκαν θα υποβάλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή και επαγγελματική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν από 28 Μαΐου 2011 έως τις 15 Ιουνίου 2012 και δεν έχουν προσκομιστεί, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr. Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

110 υπάλληλοι στη Νέα Μάκρη

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 110 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύουν στον Αγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής. Θα προσληφθούν 3 ΠΕ Παιδίατροι, 4 ΠΕ Νοσηλευτές, 4 ΠΕ Γυμναστές, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων, 3 ΔΕ Ναυαγοσώστες, 2 ΔΕ Μάγειρες και 93 ΥΕ Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104.38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, απευθύνοντάς την στη δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210-5277450). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 22 Ιουνίου.

56 θέσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Νέο εποχικό προσωπικό θα ενισχύσει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Η διοίκηση του φορέα ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Θα προσληφθούν 42 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες, 6 ΔΕ Νυχτοφύλακες και 8 ΥΕ Καθαριστές. Οι υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ, ενώ μοναδικό προσόν διορισμού για όσους προέρχονται από τη βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή παλαιού δημοτικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής έως και τις 18 Ιουνίου στη διεύθυνση Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682.

30 προσλήψεις στη Νέα Ιωνία

Ο δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής θα προσλάβει 30 εποχικούς υπαλλήλους (2 μήνες) για την κάλυψη αναγκών της δημοτικής κατασκήνωσής του στο Αλεποχώρι Αττικής. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 1 ΠΕ Ιατρός, 1 ΠΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΠΕ Γυμναστής, 1 ΠΕ Παιδαγωγός, 1ΔΕ Μάγειρας, 2 ΥΕ Βοηθοί Μάγειρα, 5 ΥΕ Λαντζέρισσες - Τραπεζοκόμοι, 3 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων, 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 1 ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος, 1 ΔΕ Αποθηκάριος, 1 ΔΕ Οδηγός και 6 ΔΕ Επιμελητές- Κοινοτάρχες (για καθεμία από τις τρεις πρώτες περιόδους των δεκατριών ημερών Ιούνιο - Ιούλιο) και 3 ΔΕ Επιμελητές- Κοινοτάρχες (για την τέταρτη περίοδο, τον Αύγουστο). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 20 Ιουνίου.

Στο 21,9 % η ανεργία

H πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους δείκτες της ανεργίας στην Ελλάδα ανέδειξε για μία ακόμη φορά απογοητευτικά ευρήματα.

Το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2012 ανήλθε σε 21,9%, έναντι 15,7% τον Μάρτιο του 2011 και 21,4% τον Φεβρουάριο του 2012. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Μάρτιο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.843.905 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.075.081 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.372.144 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 342.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (μείωση 8,2%) και κατά 24.996 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (μείωση 0,6%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 294.706 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (αύξηση 37,8%) και κατά 21.625 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 2,1%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 38.751 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (αύξηση1,2%) και κατά 5.350 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 0,2%).
Espressonews.gr
http://www.tsekouratoi.gr/2012/06/blog-post_7219.html
Share this article :
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2013. Alysida.blogspot.com - All Rights Reserved
Υλοποίηση και συντήρηση by GT advertising
Powered by Blogger